Sau sinh uống nước đậu đen gạo lứt rang có tốt không?

Sau sinh uống nước đậu đen gạo lứt rang có tốt không ? Nước gạo lứt rang hay nước đậu đen gạo lứt rang được nhiều...